TEODOR JANSON

teodor-janson.jpg

Dramatiker / regissør / skuespiller

Teodor Janson har vært regissør på mange av scenene i Norge. Han har gjort flere prosjekt både innenfor humor og teater og hatt store suksesser med blant annet "Pinocchio" og "Peter Pan".

FOTO: GUSTAV ADOLF EKDAHL

Verk: 

PETER PAN

Alle gutter lengter etter mor

J.M. Barries historie fra 1908 er farget av en tid der både barn og mødre kunne dø tidlig i livet.

Historien er skrevet i England i industrialismens tid, med trangboddhet og arbeidende mødre som ikke hadde tid til å være mødre for barna sine.

De fortapte guttene som Peter Pan bor sammen med i Aldrialdri-land, lengter alle tilbake til den moren de er kommet bort ifra. Og her i lengselen etter mor møtes gutter og sjørøvere, ja selv kaptein Krok.

Familieteater
Basert på barnebøker av: J.M. BARRIE 
Original tittel: PETER PAN
Dramatisert av: TEODOR JANSON
Tilrettelegger til nynorsk: OLA E. BØE
Musikk: SVENN ERIK KRISTOFFERSEN

Tilgjengelige språk: Norsk (nynorsk)

Verdensomspennende representasjon

V93m9wmmjc4MIghTHPZVhAnLSTxyOYSQATXTGVy9

FOTO: FIN SERCK-HANSSEN
DET NORSKE TEATRET 2007